PRUK:n toiminta-ajatus

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)

RUL on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteis-
toimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuutta. RUL:n tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupseerikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä. RUL on puolue-
poliittisesti sitoutumaton.
RUL muodostuu 350 reserviupseerikerhosta ja 20 reserviupseeripiiristä. Toimintaa on joka puolella Suomea.

Pietarsaaren reserviupseerikerho

Pietarsaaren reserviupseerikerho kuuluu Vaasan reserviupseeripiiriin ja hyväksyy jäsenikseen kaikki suomalaiset upseerikoulutuksen saaneet henkilöt.

Reserviupseeritoiminnan tavoitteet

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren reserviupseerikerhon tavoite on edistää reserviupseerien valmiuksia ja etuja, sekä olla toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusyhdistys.

 

  • Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, valmiuksia ja johtamistaitoja.

  • Edistää turvallisuutta ylläpitämällä ja kohottamalla kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -tietoutta sekä vaikuttamalla maanpuolustuksen toimintaedellytysten parantamiseen.

  • Valvoa ja edistää reserviupseerien asemaa ja etuja.

  • Vaalia upseeriperinteitä.

  • Tukea PAT-toimintaa.

  • Muistaa ja ylläpitää sotiemme veteraanien perintöä.

 

Sähköpostia PRUK:ille


 

Webdesign by CQ-media

©
MMIII